Informatiegegevens

Naam therapeut: Mariken de Vries

Naam Praktijk: Praktijk Mariken de Vries

Als cranio sacraal therapeut doe ik er alles aan om jou op een juiste en respectvolle manier te begeleiden.
Mocht het desondanks voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent, maak het dan bespreekbaar met mij. Find more information about the casino gratis 5 tambores to improve your results. Ik hou van open- en eerlijkheid en streef ernaar om samen te zoeken naar een passende oplossing.
Mocht dit voor jou niet het gewenste resultaat geven dan kun je de klachtenfunctionaris van de NCSV
raadplegen. De klachtenfunctionaris hoort je klacht aan en kan waar nodig adviseren. Mocht het
noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris je ook in contact brengen met een door het Ministerie
erkende onafhankelijke geschillencommissie. Dit is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz).

Je kunt met de klachtenfunctionaris in contact komen door een bericht te sturen naar: klachten@ncsv.info

De klachtenfunctionaris hanteert het volgende stappenplan:

  1. Je tracht eerst zelf met de behandelend cranio sacraal therapeut de klacht te bespreken en samen
    tot een oplossing te komen.
  2. Kom je er samen niet uit dan kun je een beroep doen op de klachtenfunctionaris.
  3. De klachtenfunctionaris neemt je klacht vervolgens in behandeling.
  4. Vindt de klachtenfunctionaris het noodzakelijk dan wordt de klacht overgedragen aan een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie of bij een ernstige klacht aan het tuchtrecht.
  5. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris voor jou niet voldoening gevend is wordt je
    klacht ook overgedragen aan de onafhankelijke geschillencommissie.

Heb je behoefte aan meer informatie over hoe je kunt omgaan met een klacht? Op de website van het door
het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie SCAG staat volledig omschreven wat je kunt
doen als je een klacht hebt. Ik ben ingeschreven en opgenomen in het register van de SCAG en de RBCZ.

Ik ben als therapeut aangesloten bij:

• Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV)
Beroepsvereniging voor Craniosacraal therapeuten
• Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve
geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert
• Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
Klachten- en geschillen afhandeling in de complementaire zorg waarmee Fascianated – Cranio
Sacraal Arnhem voldoet aan de verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz)